Ronny & Kay Heyboer

Zendelingen en humanitaire hulpverleners op het eiland BORNEO Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij ontmoette haar in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor 600 verwaarloosde kinderen geworden.
Ze zijn bezig met de bouw van een kinderdorp waar in totaal 1000 kinderen opgevangen kunnen worden. Zij krijgen daar verzorging en onderwijs en worden bovendien begeleid om te terug te kunnen keren naar hun dorpen om daar het evangelie te brengen.

Miraclezone

Onze Visie

  • We hebben 300 hectaren land in de jungle gekocht en zijn een enorm bouwproject begonnen, dat onderdak kan geven aan 1000 verwaarloosde kinderen, scholen voor 2000 kinderen van basisonderwijs tot hoger onderwijs, accommodatie voor medewerkers en docenten, een trainingscentrum, een Praise-en Worship centrum, een polikliniek, een ziekenhuis, een Bijbelschool, een bakkerij, een administratiegebouw, een crèche voor de kleinsten, radio station en naai-atelier.
  • Behalve dat de kinderen lichamelijke verzorging krijgen en onderwijs ontvangen krijgen ze ook geestelijke training. We begeleiden deze jonge mensen zo, dat ze naar hun dorpen terug kunnen keren, om ook in onbereikbare dorpen kerken te beginnen en het evangelie en hulpverlening aan hun eigen bevolking te brengen.
Onderdak aan verwaarloosde kinderen
1000
Onderwijs voor kinderen
2000

Boek – Wondergebied

Door Ronny Heyboer en Donald Sheley.
Kruipend onder de dikke jungle begroeiing, moest ik een klein riviertje oversteken om het dorp te bereiken. Toen zag ik een Blanke Man die een bad nam in het kristalheldere water van het bergstroompje. Hij stak zijn hand naar mij uit – ik weet niet waarom, maar ik had het gevoel dat ik deze man wel eens kon vertrouwen; mogelijk was hij anders, misschien gaf hij zelfs om mij…

Ezra

Ezra’s verhaal

Ik zag Ezra voor het eerst in 2001, toen ik een dorp bezocht. Hij was ernstig ondervoed. Na onderzoek ontdekte ik dat hij een weesjongen was, die meestal aan zijn lot overgelaten was. Hij sliep vaak in een ongebruikt kippenhok en kreeg soms eten van een oude vrouw uit het dorp. Het dorpshoofd gaf me toestemming om hem mee naar huis te nemen. Bij nader onderzoek bleek dat zijn huid bedekt was met schurft en een rontgenfoto wees uit dat hij aan tbc leed. Hij woog 9 kilo en was ongeveer 6 jaar oud. De arts zei dat als hij geen medicijnen zou krijgen, hij nog ongeveer 1 week te leven had. Ezra maakte de kuur tegen tbc af, deze kuur duurde 9 maanden. Zijn huid was hersteld van de schurft. Hij woont nog bij ons, heeft een gezond gewicht en is gegroeid. Hij heeft de Heer lief, gaat graag naar school en is deel geworden van ons grote huishouden. We helpen veel kinderen zoals Ezra.

Mandis

Mandis’ verhaal

We vonden Mandis in een dorp in de jungle. Het was een erg zieke jongen, met ernstige nierproblemen. Hij zou hiervoor zijn hele leven een heel moeilijk dieet moeten volgen. Door onze medische hulp, hadden we de mogelijkheid om hem te stabiliseren en waren we getuige van een wonderlijke verandering. Er heerst grote nood voor medische hulp. Via onze polikliniek en ziekenhuis hopen we veel levens te redden, zoals bv het leven van Mandis.

Vlucht over Living Waters Village